قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۷| عقب نشینی دلار به کانال ۲۵ هزار تومانقیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۷| عقب نشینی دلار به کانال ۲۵ هزار تومان

بازار آزاد امروز شاهد افت هزار و ۲۰۰ تومانی قیمت دلار است که به ۲۵,۸۰۰ (بیست و پنج هزار و هشتصد ) تومان رسید.