قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۷| ورود دلار به کانال ۲۴ هزار تومانقیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۷| ورود دلار به کانال ۲۴ هزار تومان

بازار آزاد امروز شاهد افت دو هزار و ۳۰۰ تومانی قیمت دلار است که به ۲۴,۷۰۰ (بیست و چهار هزار و هفتصد ) تومان رسید.