قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۴| افزایش قیمت پوندقیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۴| افزایش قیمت پوند

قیمت دلار امروز با رشد ۴۰۰ تومانی که تجربه کرد در بازار ارز، ۲۷,۵۰۰ (بیست و هفت هزار و پانصد ) تومان نرخ گذاری شد.