قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۴| ورود دلار به کانال کاهشیقیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۴| ورود دلار به کانال کاهشی

قیمت دلار امروز با افت ۲۰۰ تومانی که در بازار تجربه کرد به ۲۶,۹۰۰ (بیست و شش هزار و نهصد ) تومان رسید.