قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸| افزایش قیمت پوندقیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸| افزایش قیمت پوند

بازار آزاد امروز شاهد افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت دلار است که به ۲۴,۹۰۰ (بیست و چهار هزار و نهصد ) تومان رسید.