قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸| ورود دلار به کانال ۲۵ هزار تومانقیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸| ورود دلار به کانال ۲۵ هزار تومان

بازار آزاد امروز شاهد افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت دلار است که به ۲۵,۱۰۰ (بیست و پنج هزار و یکصد) تومان رسید.