قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۵| بازگشت دلار به کانال ۲۵ هزار تومانقیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۵| بازگشت دلار به کانال ۲۵ هزار تومان

دلار امروز در بازار آزاد افت ۲۰۰ تومانی قیمت را تجربه کرد و به ۲۵,۷۰۰ (بیست و پنج هزار و هفتصد ) تومان رسید.