قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۵| دلار به کانال افزایشی وارد شدقیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۵| دلار به کانال افزایشی وارد شد

دلار امروز در بازار آزاد رشد ۲۰۰ تومانی قیمت را تجربه کرد و به ۲۶,۱۰۰ (بیست و شش هزار و یکصد ) تومان رسید.