قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۲| دلار گران شدقیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۲| دلار گران شد

قیمت دلار امروز در بازار آزاد افزایش یافت و با رشد ۱۴۰ تومانی به ۲۶,۲۴۰ (بیست و شش هزار و دویست و چهل) تومان رسید.