قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴| افزایش قیمت دلارقیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴| افزایش قیمت دلار

قیمت دلار امروز در بازار آزاد با افزایش ۱۲۰ تومانی همراه شد و به ۳۱,۸۰۰ (سی و یک هزار و هشتصد ) تومان رسید.