قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴| ورود دلار به کانال افزایشیقیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴| ورود دلار به کانال افزایشی

قیمت دلار امروز در بازار آزاد با افزایش ۳۲۰ تومانی همراه شد و به ۳۲,۰۰۰ (سی و دو هزار) تومان رسید.