قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۸| دلار به ثبات رسیدقیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۸| دلار به ثبات رسید

بازار آزاد امروز شاهد ثبات قیمت دلار است که ۲۸,۰۰۰ (بیست و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.