قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۸| ورود دلار به کانال کاهشیقیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۸| ورود دلار به کانال کاهشی

بازار آزاد امروز شاهد کاهش قیمت دلار است که افت ۲۰۰ تومانی را تجربه کرد و به ۲۷,۸۰۰ (بیست و هفت هزار و هشتصد) تومان رسید.