قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۵| دلار به کانال ۲۶ هزار تومان ورود کردقیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۵| دلار به کانال ۲۶ هزار تومان ورود کرد

قیمت دلار امروز در بازار آزاد پایین آمد و با افت دو هزار و ۷۰۰ تومانی به ۲۶,۸۰۰ (بیست و شش هزار و هشتصد ) تومان رسید.