قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۶| ورود دلار به کانال کاهشیقیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۶| ورود دلار به کانال کاهشی

بازار آزاد امروز شاهد کاهش ۳۰۰ تومانی قیمت دلار است که به ۲۴,۷۰۰ (بیست و چهار هزار و هفتصد ) تومان رسید.