قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۳| قیمت‌ها بالا رفتقیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۳| قیمت‌ها بالا رفت

قیمت دلار امروز در بازار آزاد افزایش یافت و با رشد ۴۰۰ تومانی به ۲۵,۹۰۰ (بیست و پنج هزار و نهصد) تومان رسید.