قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۰| قیمت‌ها پایین آمدقیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۰| قیمت‌ها پایین آمد

بازار آزاد امروز شاهد افت ۳۵۰ تومانی قیمت دلار است که به ۲۶,۱۰۰ (بیست و شش هزار و یکصد ) تومان رسید.