قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۰| پوند ارزان شدقیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۰| پوند ارزان شد

بازار آزاد امروز شاهد افت ۲۵۰ تومانی قیمت دلار است که به ۲۶,۱۰۰ (بیست و شش هزار و یکصد ) تومان رسید.