قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰| کاهش قیمت پوندقیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰| کاهش قیمت پوند

بازار آزاد امروز شاهد ثبات قیمت دلار است که ۲۸,۸۰۰ (بیست و هشت هزار و هشتصد ) تومان نرخ گذاری شد.