قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰| یورو گران شدقیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰| یورو گران شد

بازار آزاد امروز شاهد افت ۹۲۰ تومانی قیمت دلار است که به ۲۷,۸۸۰ (بیست و هفت هزار و هشتصد و هشتاد ) تومان رسید.