قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۱| دلار عقب نشستقیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۱| دلار عقب نشست

بازار آزاد امروز شاهد کاهش ۳۰۰ تومانی قیمت دلار است که به ۲۷,۴۰۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد ) تومان رسید.