قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸| دلار به کانال کاهشی وارد شدقیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸| دلار به کانال کاهشی وارد شد

دلار امروز در بازار آزاد در حالی معامله شد که افت قیمت ۲۰۰ تومانی را تجربه کرد و ۲۵,۹۰۰ (بیست و پنج هزار و نهصد ) تومان قیمت خورد.