قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۵| ورود دلار به کانال ۲۵ هزار تومانقیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۵| ورود دلار به کانال ۲۵ هزار تومان

بازار آزاد امروز شاهد افزایش قیمت دلار است که با رشد ۳۰۰ تومانی به ۲۵,۲۰۰ (بیست و پنج هزار و دویست ) تومان رسید.