قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۵| پوند گران شدقیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۵| پوند گران شد

بازار آزاد امروز شاهد افزایش قیمت دلار است که با رشد ۱۰۰ تومانی به ۲۵,۰۰۰ (بیست و پنج هزار) تومان رسید.