قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۲| سقوط دلار به کانال ۲۵ هزار تومانقیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۲| سقوط دلار به کانال ۲۵ هزار تومان

قیمت دلار امروز پایین آمد و با افت ۸۰۰ تومانی در بازار ۲۵,۵۰۰ (بیست و پنج هزار و پانصد ) تومان معامله شد.