قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۹| قیمت بالا رفتقیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۹| قیمت بالا رفت

دلار امروز در بازار آزاد افزایش قیمت ۱۰۰ تومانی را تجربه کرد و به ۲۶,۱۰۰ (بیست و شش هزار و یکصد) تومان رسید.