قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۹| پیشروی دلار در کانال ۲۶ هزار تومانقیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۹| پیشروی دلار در کانال ۲۶ هزار تومان

قیمت دلار امروز در بازار آزاد ۳۵۰ تومان بالا رفت و به ۲۶,۳۵۰ (بیست و شش هزار و سیصد و پنجاه) تومان رسید.