قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۷| لیر گران شدقیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۷| لیر گران شد

قیمت دلار امروز در بازار آزاد با افزایش ۴۰۰ تومانی همراه شد و به ۳۲,۴۰۰ (سی و دو هزار و چهارصد ) تومان رسید.