قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱| دلار به کانال افزایشی وارد شدقیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱| دلار به کانال افزایشی وارد شد

قیمت دلار امروز در بازار آزاد با افزایش ۸۰۰ تومانی همراه شد و به ۲۷,۶۰۰ (بیست و هفت هزار و ششصد ) تومان رسید.