قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱| شیب نزولی قیمتقیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱| شیب نزولی قیمت

قیمت دلار امروز در بازار آزاد با افت ۱۰۰ تومانی همراه شد و به ۲۶,۷۰۰ (بیست و شش هزار و هفتصد ) تومان رسید.