قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۵| ورود دلار به کانال ۲۵ هزار تومانقیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۵| ورود دلار به کانال ۲۵ هزار تومان

دلار امروز در بازار آزاد افت قیمت هزار تومانی را تجربه کرد و به ۲۵,۹۰۰ (بیست و پنج هزار و نهصد ) تومان رسید.