قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۲| لیر ارزان شدقیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۲| لیر ارزان شد

قیمت دلار امروز در بازار آزاد با افت ۳۰۰ تومانی همراه شد و به ۲۵,۸۰۰ (بیست و پنج هزار و هشتصد) تومان رسید.