قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۹| دلار کانال عوض کردقیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۹| دلار کانال عوض کرد

دلار امروز در بازار آزاد در حالی معامله شد که رشد قیمت ۱۰۰ تومانی را تجربه کرد و به ۲۵,۰۰۰ (بیست و پنج هزار) تومان رسید.