قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۶| صعود قیمت‌‌قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۶| صعود قیمت‌‌

دلار امروز افزایش قیمت را تجربه کرد و با رشد ۱۰۰ تومانی ۲۵,۸۰۰ (بیست و پنج هزار و هشتصد ) تومان معامله شد.