قیمت دلار در بازار متشکل امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۶قیمت دلار در بازار متشکل امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

قیمت دلار امروز در بازار متشکل به ۲۵,۲۰۰ (بیست و پنج هزار و دویست ) تومان رسید.