قیمت دلار در بازار متشکل امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰قیمت دلار در بازار متشکل امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

قیمت دلار امروز در بازار متشکل ۲۴,۴۰۱ (بیست و چهار هزار و چهارصد و یک ) تومان ثبت شد.