قیمت دلار در بازار متشکل امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۷قیمت دلار در بازار متشکل امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

قیمت دلار امروز در بازار متشکل ۲۵,۳۱۰ (بیست و پنج هزار و سیصد و ده ) تومان ثبت شد.