قیمت دلار در بازار متشکل امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۴قیمت دلار در بازار متشکل امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

قیمت دلار امروز در بازار متشکل ۲۴,۵۴۲ (بیست و چهار هزار و پانصد و چهل و دو ) تومان ثبت شد.