قیمت دلار در بازار متشکل امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۱قیمت دلار در بازار متشکل امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

قیمت دلار امروز در بازار متشکل ۲۴,۹۰۸ (بیست و چهار هزار و نهصد و هشت ) تومان شد.