قیمت دلار در بازار متشکل امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۷قیمت دلار در بازار متشکل امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

قیمت دلار امروز در بازار متشکل ۲۵,۲۱۹ (بیست و پنج هزار و دویست و نوزده ) تومان ثبت شد.