قیمت دلار در بازار متشکل امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۱قیمت دلار در بازار متشکل امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

قیمت دلار امروز در بازار متشکل ۲۵,۲۵۷ (بیست و پنج هزار و دویست و پنجاه و هفت) تومان ثبت شد.