قیمت دلار در بازار متشکل امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸قیمت دلار در بازار متشکل امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

قیمت دلار امروز در بازار متشکل ۲۳,۶۴۸ (بیست و سه هزار و ششصد و چهل و هشت ) تومان ثبت شد.