قیمت دلار در بازار متشکل امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۵قیمت دلار در بازار متشکل امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

قیمت دلار امروز در بازار متشکل ۲۵,۲۹۵ (بیست و پنج هزار و دویست و نود و پنج) تومان ثبت شد.