قیمت دلار در بازار متشکل امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۳قیمت دلار در بازار متشکل امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۳

قیمت دلار امروز در بازار متشکل ۲۵,۱۳۱ (بیست و پنج هزار و یکصد و سی و یک ) تومان ثبت شد.