قیمت دلار در بازار متشکل امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۰قیمت دلار در بازار متشکل امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۰

قیمت دلار امروز در بازار متشکل ۲۵,۷۶۰ (بیست و پنج هزار و هفتصد و شصت ) تومان ثبت شد.