قیمت دلار در بازار متشکل امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۹قیمت دلار در بازار متشکل امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

قیمت دلار امروز در بازار متشکل ۲۵,۱۱۳ (بیست و پنج هزار و یکصد و سیزده ) تومان ثبت شد.