قیمت دلار در بازار متشکل امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۵قیمت دلار در بازار متشکل امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

قیمت دلار امروز در بازار متشکل ۲۴,۶۲۹ (بیست و چهار هزار و ششصد و بیست و نه ) تومان ثبت شد.