قیمت دلار در بازار متشکل امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۲قیمت دلار در بازار متشکل امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۲

قیمت دلار امروز در بازار متشکل ۲۵,۰۵۶ (بیست و پنج هزار و پنجاه و شش ) تومان شد.