قیمت دلار در بازار متشکل امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۲قیمت دلار در بازار متشکل امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

قیمت دلار امروز در بازار متشکل ۲۵,۱۰۵ (بیست و پنج هزار و یکصد و پنج) تومان ثبت شد.