قیمت دلار در بازار متشکل امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۹قیمت دلار در بازار متشکل امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

قیمت دلار امروز در بازار متشکل ۲۳,۷۹۸ (بیست و سه هزار و هفتصد و نود و هشت ) تومان ثبت شد.